About nitzan-law

עו"ד ניצן בצון-סבן עורכת דין ומגשרת

עורך דין דיני עבודה בנצרת

עורך דין דיני עבודה בנצרת   מדובר במורה אשר השתתפה בתוכנית ריאליטי למבוגרים ובה היא צולמה במועדון BDSM, כשהיא לבושה בבגדי עור צמודים ומבצעת מעשים בעלי אופי מיני. בעקבות כך נערך לה שימוע על פי הכללים ולאחר מכן היא פוטרה. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתה של המורה אשר טענה כי היא פוטרה שלא [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בעכו

עורך דין דיני עבודה בעכו   בשנים האחרונות חברות רבות מקיימות קשרים בינלאומיים באופן כזה או אחר. עובדי חברות ההזנק וחברות העוסקות בפיתוח ומכירת טכנולוגיות הם אלה המוצאים עצמם "שורפים" שעות רבות בהמתנה בין טיסות ובטיסות עצמן לחו"ל. החברים מקנאים בהם אל לא יודעים כי הלו"ז צפוף ואין זמן להנאות ובילויים. בעיקר אלה הטסים לארה"ב [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בירושלים

עורך דין דיני עבודה בירושלים   המקור לדמי הבראה גם אם תנצל את כול החופשה לא תמצא חוק המעגן את זכות העובד לדמי הבראה. במקור, לפני שנים רבות אולצו עובדים לצאת להבראה, חופשה על מנת לנוח ולחדש כוחות ועל כן זכות זו נקראה חופשת הבראה, העובדים לא יכלו להמיר את ההבראה בכסף ואף יתרה מכך [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטורין-חלק שני

האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטורין-חלק שני   לטענת הנתבעת השימוש בסמים מהווה עבירת משמעת חמורה ואף עבירה פלילית, בפרט כך לנוכח הוותק של התובע והאמון שרחשה לו הנתבעת, ומצדיקים שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מן התובע בנסיבות פיטוריו, ולו על מנת להרתיע אחרים מלנהוג באותו אופן. עוד טוענת הנתבעת כי כתוצאה ממעשיו [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטורין-חלק ראשון

  האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטורין-חלק ראשון   לפנינו תביעתו של מר פלוני התובע כנגד מעסיקתו לשעבר חברת "הכספת" שירותי כוח אדם שמירה וניקיון בע"מ להלן - הנתבעת, לתשלום הפרשי שכר, גמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, ופיצוי בגין פיטורים בהעדר שימוע, לתקופת עבודתו שהחל מחודש אוקטובר 2007, [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בחדרה

עורך דין דיני עבודה בחדרה   מסירת מסמכים למזכיר הוועדה בבואך לוועדה, הבא עמך העתקים של כל המסמכים הרפואיים הקשורים לפגיעה הרלוונטית, חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר לעבודה וכדומה. למרות שבאתר הביטוח הלאומי כתוב במפורש שאין אין צורך להביא מסמכים שכבר נמסרו בעת הטיפול בתביעה לדמי פגיעה, אני ממליץ מניסיון [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בהרצליה

עורך דין דיני עבודה בהרצליה   לטובת קביעת דרגת הנכות של נפגע בתאונת עבודה, מוזמן המבוטח התובע לבדיקה על ידי ועדה רפואית. נפגע אשר הגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית, הוועדה הרפואית תבדוק אם נותרה למבוטח נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה   ס"ע 24946-04-11 אייל בן צבי נ' עיריית הרצלייה, ניתן ביום,12.11.2013, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו. עובד שהועסק בעירייה כמהנדס כבישים באגף מהנדס העיר. תנאי העסקתו הוסדרו בחוזה עבודה אישי.  בתחילה העובד התגורר ברעננה, ובהמשך עבר להתגורר בנתניה. במסגרת עבודתו, העובד הגיע מדי יום ממקום מגוריו למקום העבודה בהרצלייה [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין דיני עבודה בחיפה   גם חיילים נזקים לעיתים לסיוע משפטי על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני עבודה בחיפה. שירות צבאי ושירות חלקי (א) שירות צבאי, לצורך חוק זה, הוא - שירות סדיר לפי הפרק השלישי לחוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 (נוסח משולב), אף אם שירות זה הוארך מכוח סעיף 26 לחוק האמור (להלן [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments

עורך דין דיני עבודה בתל אביב

עורך דין דיני עבודה בתל אביב   מהו הסכם קיבוצי הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעסיק או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מעניינים אלה. הסכם קיבוצי יהיה בכתב והוא הדין [...]

By |יולי 31st, 2017|בלוג|0 Comments
חיוג מהיר