About nitzan-law

עו"ד ניצן בצון-סבן עורכת דין ומגשרת

סעד זמני

סעד זמני סעד זמני הוא סעד שניתן ע"י ביהמ"ש הנכבד במטרה למנוע שינוי מצב קיים ושמירה על המצב. כל בית משפט מוסמך ליתן סעד זמני: חיפה,ירושלים, תל אביב , קריות, בית שאן, נצרת , קרית שמונה. דוגמאות לסעד זמני שעותר מבקש מביהמ"ש: צו מניעה משינוי זכויות בנכס מקרקעין, עיקול חשבון בנק במטרה לתפוס כספים ובכדי [...]

By |יוני 18th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על סעד זמני

התיישנות

התיישנות מהי התיישנות? התיישנות היא מגבלת זמן בה ניתן להגיש תביעה. הגישו נגדך תביעה? ראשית בדוק האם חלה התיישנות. במידה וכן, זכור! זוהי הטענה המשפטית הראשונה שיש להעלות במסגרת טענות סף, ואף לפני הגשת כתב הגנה, בכדי להביא לדחיית התביעה על הסף מפאת התיישנות. חוק ההתיישנות תשי"ח 1958 קובע בסעיף 5 כי התיישנות בתביעה כספית [...]

By |יוני 18th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על התיישנות

גמול בגין שעות נוספות – דיני עבודה

גמול בגין שעות נוספות – דיני עבודה   חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951, סעיף 21 בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות. כאשר קוראים את הסעיף אנו מבחינים כי החוק איננו מבדיל או מחריג עובד במשרה חלקית, עובד במשרה מלאה, עובד במשמרות או עובד על בסיס שעות.   חוק גמול שעות [...]

By |מאי 28th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על גמול בגין שעות נוספות – דיני עבודה

דיני עבודה, מתמחה עורך דין, שכר מינימום והקשר ביניהם ע"י פסיקה

דיני עבודה, מתמחה עורך דין, שכר מינימום והקשר ביניהם ע"י פסיקה   חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 הגדרות שכר מינימום לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין: (4)     בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) [...]

By |מאי 28th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על דיני עבודה, מתמחה עורך דין, שכר מינימום והקשר ביניהם ע"י פסיקה

דיני עבודה הזכות לשבות = שכר

דיני עבודה הזכות לשבות = שכר   הזכות לשבות היא אחת משלושת היסודות המרכיבים את חופש העובדים להתאגדות. לצד שני יסודות נוספים, החופש להתארגנות והחופש לניהול מו"מ קיבוצי. כאשר המטרה של דיני העבודה היא ראשית להגן על העובד ולהבטיח את כבודו האנושי. זכות השביתה הינה זכות יסוד חוקתית אשר הוכרה בפסיקה כחלק מהזכות להתאגדות, היא [...]

By |מאי 28th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על דיני עבודה הזכות לשבות = שכר

דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק שני

דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק שני   כיצד מגישים תביעה למוסד לביטוח לאומי? עובד שכיר כפי שכבר הסברתי במאמר הקודם מומלץ להיעזר בעורך דין כבר מהשלב הראשון. מעבר לכך, עלייך להצטייד בטופס הפניה לטיפול רפואי הידוע כטופס 250. מלא את פרטייך וחתום עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי פנה למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים [...]

By |מאי 28th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק שני

דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק ראשון

דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק ראשון   מה מוגדר כתאונת עבודה? חוק הביטוח הלאומי מגדיר במפורט מהי פגיעה בעבודה, תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי כמו גם תאונה שאירעה למבוטח בעבודתו, בדרכו אל עבודתו וממנה. גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת [...]

By |מאי 28th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על דיני עבודה תביעת דמי תאונת עבודה חלק ראשון

חובת עריכת שימוע לפני פיטורי עובד

חובת עריכת שימוע לפני פיטורי עובד   חובת עריכת שימוע היא יציר הפסיקה והיא איננה מתוקף חוק, למעשה היא תוצר של פסיקת המערכת המשפטית. אין זה משנה מהי סיבת הפיטורין, חובה זו חלה על כל מעביד במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי כאחד. טרם השימוע המעסיק מחויב למסור לעובד הזמנה לשימוע על כוונתו לפטרו ולנמק את הטעמים [...]

By |מאי 25th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על חובת עריכת שימוע לפני פיטורי עובד

האם מותר לפטר עובדת אשר הודיעה על הריונה?

האם מותר לפטר עובדת אשר הודיעה על הריונה?   בין המקרים הרבים בדיני עבודה אנו נתקלים לא פעם בפיטורי נשים במהלך תקופת הריונן. היה ונקלעת למצב שכזה בעל כורכך עלייך להיעזר בעורך דין מקצועי, והמובחרים והטובים ביותר מתנקזים על פי רוב לערים הגדולות כמו חיפה, תל אביב וירושלים, אך גם בערים קטנות יותר כמו חדרה [...]

By |מאי 25th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על האם מותר לפטר עובדת אשר הודיעה על הריונה?

תביעה, פישור או גישור?

תביעה, פישור או גישור?   מהו פישור? פישור מלשון פשרה, וויתור. כאשר שני צדדים הנמצאים בסכסוך עסקי מוותרים כל אחד מצידו ומרצונו על חלק מנושא הסכסוך ומגיעים לידי הסכמה. לדוגמא דניאל עבד אצל רונאל תמורת שכר חודשי של 10,000 ₪, לאחר כשנה רונאל לא יכול עוד לשלם לדניאל את משכורתו כפי שהתחייב, בטענה כי הכנסותיו [...]

By |מאי 25th, 2017|בלוג|סגור לתגובות על תביעה, פישור או גישור?
דילוג לתוכן
חיוג מהיר