מיהו עובד על פי הפסיקה

 

כאשר מתגלעות חילוקי דעות בין עובד למעסיק מומלץ לשכור את שרותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה מחיפה לדוגמא. כך לדוגמא כפי שעשה מר טריינין. פס"ד טריינין נגד מפלגת העבודה כשעמדה אל מול בית הדין השאלה מיהו עובד?

ע"ע 300021/98 – זאב טריינין, עו"ד נ' מיכה חריש ואח'

טריינין היה היועץ המשפטי של מפלגת העבודה במשך 25 שנה, ובמקביל החזיק משרד בו נתן שירות גם אנשים פרטיים. את התשלום הוא קיבל כנגד חשבוניות שהמציא למפלגת העבודה. כאשר המפלגה החליטה לסיים את ההתקשרות טריינין דרש פיצויי פיטורין, וטען לקיום יחסי עובד מעביד עם מפלגת העבודה. גם אם הצדדים מסכימים כי אין יחסי עובד ומעביד, אך בפועל התקיימו יחסים כאלה אז הם בעצם קיימים למרות אותה הסכמה. עובד אינו יכול לוותר על זכויותיו החוקיות. השופטת אלישבע ברק, בדעת מיעוט, סברה כי צריך לתת זכויות בכל מקום שרק אפשר, מנגד דעת הרוב טענה בדיוק ההיפך, ודרישתו של טריינין נדחתה.

מבחן מקום העבודה 

מי הוא הבעלים של הציוד? הספרים היו של טריינין, לא של מפלגת העבודה. למרות שבמשך זמן מה הוא עבד במשרדי  המפלגה, רוב עבודתו נעשתה בפועל ע"י עובדיו הוא, במשרדו. טריינין, שהעסיק עובדים וקיבל עבודות מעוד גורמים.

מבחן משך ההתקשרות

מבחן משך ההתקשרות איננו חד משמעי, למרות זאת, תקופת ההתקשרות יכולה ללמד על כוונת הצדדים, וככל שהתקופה ארוכה יותר כך גדלה ההבנה לראות בקשר יחסי עובד מעביד.

פסק דין בתיק בג"צ 5168/93 מור נגד אנג'ל

גם כאן עלתה שוב השאלה מיהו עובד? למור היה משרד חקירות ואנג'ל עבד חוקר פרטי. החוקרים ניהלו תיקים ברשויות המס והנפיקו חשבונית למשרד החקירות. המשרד העביר לחוקרים עבודות וקיבל בתמורה 35% מהשכר, החוקרים השתמשו בציוד שקיבלו מהמשרד. לחוקר הייתה אפשרות לסרב או לקבל תיקי חקירות מסוימים. לכל חוקר היה אזור עבודה במשרד. אך על פי חוזה העבודה אסור היה לחוקרים לקבל תיקים אופן עצמאי. עם הזמן מור התחיל להעביר פחות ופחות תיקים לאנג'ל, זה האחרון החליט לסיים את ההתקשרות ודרש את זכויותיו הסוציאליות באמצעות עורך דין מומחה לדיני עבודה, מור השיב כי לטעמו לא התקיימו כלל יחסי עובד ומעביד. בית הדין לעבודה קבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד, בית הדין הארצי הסכים עם ההחלטה, ומור פנה לבג"ץ. בג"ץ פסק ברוב שנים נגד אחד וקבע כי אכן התקיימו יחסי עובד ומעביד וזאת על פי מבחן ההשתלבות. שימוש בציוד שסיפק המעסיק, שימוש באזור במשרד שסיפק המעביד ועוד. פסק הדין הנ"ל הינו פסק דין תקדימי, בניגוד לטריינין, אשר העסיק עובדים וקיבל עבודות מעוד גורמים חוץ ממפלגת העבודה, אנג'ל עבד רק אצל מור ולא העסיק עובדים.

ע"ע 300274/96 – שאול צדקא נ' מדינת ישראל – גלי צה"ל

בפס"ד צדקה, בית הדין הארצי לעבודה קיבל את טענתו של עיתונאי אשר סיפק כתבות לגלי צהל בזמן ששהה בלונדון. בית הדין קבע שמדובר ביחסי עובד ומעביד, וזאת למרות ששעות העבודה נקבעו ע"י העיתונאי, והשכר היה על-פי כתבות שהוא סיפק. בית הדין קבע שהעובדה שצדקה נדרש למחויבויות מסוימות ולא היה לגלי-צהל אף שליח אחר בלונדון מעידה שראו בצדקה כעובד, ומהות העבודה כעיתונאי לא יכולה לעמוד במבחנים הסטנדרטים. בכל מקרה כאשר אתה נקלע למצב בו עלייך לשכור את שרותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה מחיפה עשה זאת.