ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל הגשת תביעה בבית משפט וזכית אך הצד השני לא שילם לך את המגיע לך מכוח פסק הדין, או הגשת תביעה בבית דין לעבודה כנגד המעסיק והוא לא שילם לך את המגיע לך מכוח פסק הדין.   מה אפשר לעשות? מגישים את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל. ומה הכוונה? מומלץ לפנות [...]