פשיטות רגל

משרד עו״ד ניצן בצון סבן מייצג חייבים בעלי חובות כבדים בהליכי פשיטת רגל וכן נושים להם חייבים כסף חייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל.

פשיטות רגל

פשיטות רגלהייצוג הינו מול בית המשפט המחוזי, מול הכונס הרשמי והמנהל המיוחד וכן מול הנושים הדורשים את פרעון החוב שנותר בידיהם.

המשרד מלווה את הלקוח לאורך כל שלבי ניהול התיק:
החל משלב עיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל ע"י הגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל, ועד לקבלת צו תשלומים שמטרתו להסדיר את החובות בצורה מרוכזת ויעילה כלפי הנושים באופן הגון ומסודר (צו התשלומים נקבע לפי היכולת הכלכלית של החייב), כאשר המטרה הסופית המuצבת לנגד עינינו היא היא סיום התיק על ידי קבלת צו הפטר מבית המשפט שמשמעותו מחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייו של הלקוח.

שירותים נוספים

מקרקעין ונדל"ן
תביעות ביטוח לאומי
תאונות עבודה
דיני חוזים

פשיטות רגל

במהלך ההליך, עם מתן צו כינוס הנכסים או בעת הכרזת החייב כפושט רגל, יוטלו עליו אוטמטית הגבלות שונות וחמורות, כגון:

  • על החייב יחול איסור על ייסוד חברה או עמותה, וכן החייב לא יכול לשמש בתפקיד של נושא משרה.
  • החייב יהיה מוגבל בבנק ישראל משמעות הדבר כי לא יוכל לפתוח חשבון בנק ולא יהיה ברשותו המחאות ו/או כרטיסי אשראי.
  • עיכוב יציאה מן הארץ.​בשל חומרתן של ההגבלות רק בית המשפט בעל הסמכות לצמצם אותן או לבטלן, בהתאם להגשת בקשה מפורטת ובהתאם לנסיבות המקרה של החייב.

חשוב להדגיש כי בית משפט בוחן את התנהלות החייב לאורך כל תקופת ההליך, באם התנהג החייב בתום לב ובדרך ראויה וכי לא ניצל את ההליך לרעה. היה ובית משפט ימצא כי החייב לא פעל בתקופת הפשיטת רגל בצורה נאותה, הוא יסרב לבקשת החייב למתן צו הפטר.

לאורך כל ניהול ההליך של פשיטת הרגל, בכל זמן נתון, ייתכן מצב שבו החייב והנושים מגיעים להסדר נושים ובמצב זה יכול להסתיים הליך פשיטת הרגל.

פשיטות רגל

המשרד מציע גם ייצוג ומגוון שירותים לנושים כדלקמן:

  • ייצג נושים שיש להם חוב בר תביעה באמצעות הגשת תביעת חוב לתיק פשיטת רגל.
  • ייצוג נושים באסיפות כינוס.
  • ייצוג נושים בהסדר נושים.
  • ייצוג נושים המעונינים להגיש בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל לחייב שאינו משלם את התשלומים החודשיים ו/או אינו נוהג בתום לב.
  • ייצוג נושה מובטח שהבטיח את החזרת החוב באמצעות שיעבוד או עיכבון.
פשיטות רגל

משרד עו״ד ניצן בצון סבן / פשיטות רגל