עורך דין דיני עבודה בעכו

 

בשנים האחרונות חברות רבות מקיימות קשרים בינלאומיים באופן כזה או אחר. עובדי חברות ההזנק וחברות העוסקות בפיתוח ומכירת טכנולוגיות הם אלה המוצאים עצמם "שורפים" שעות רבות בהמתנה בין טיסות ובטיסות עצמן לחו"ל. החברים מקנאים בהם אל לא יודעים כי הלו"ז צפוף ואין זמן להנאות ובילויים. בעיקר אלה הטסים לארה"ב שם גם לו"ז מתהפך. הינך מוזמן לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין מומחה לדיני עבודה בעכו.

לאחרונה נתקלה מערכת המשפט בשאלה לגבי משמעותן של שעות אלה, אשר נחשבו כשעות אבודות מבחינת העובד. כשם שהעובד יוצא בבוקר מביתו למקום העבודה ויתכן והוא מבזבז את זמנו בפקקים בכביש, האם השעות אכן על חשבונו או שמא מאחר והוא בשליחות החברה, על המעסיק לתגמלו בהתאם כאילו הוא נמצא במשרד ואף יתרה מזאת בטיסה לארה"ב לשם דוגמא האם העובד זכאי לתגמול בגין שעות נוספות?

סוגיה זו נדונה לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה בעניין חברת אדוונטק טכנולוגיות בע"מ. בערעור ובערעור שכנגד אשר הוגשו בבית הדין הארצי לעבודה. בתביעתו ציין המערער כי נדרש במסגרת ובשליחות מקום עבודתו לצאת לחו"ל מספר פעמים. חלק מדרישותיו של התובע, תשלום שכר בגין שעות הטיסה לחו"ל.

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי ביחס לזמן שעשה המערער בדרכו מביתו לשדה התעופה ומשדה התעופה הזר לבית המלון, כמו גם שעות השהייה בשדה התעופה, דינן של אלה כדין נסיעה למקום העבודה ועל כן ובהתאם להלכה הפסקה, אינן מהוות שעות עבודה ואינן מזכות בשכר. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את תביעתו ביחס לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובד כדוגמתו, וחזר על כך שהמדיניות המנחה בפסיקה הינה לפרש בצמצום את החריגים שבחוק שעות עבודה ומנוחה ויש להחיל חוק זה גם על עובדי היי-טק. העובד לא הועסק במשרה ניהולית, שכרו היה כמקובל בענף וניתן היה לפקח על שעות עבודתו, גם אם הדבר לא נעשה בפועל. הכלל הוא ששעות טיסה, לרבות השעות מסביב השעות בהן נסע העובד מביתו לשדה התעופה ומשדה התעופה הזר למלון וכן משך השהייה בשדה התעופה, הן כמו שעות בהן עושה העובד את דרכו אל מקום העבודה ולכן אינן שעות בהן הוא עומד לרשות העבודה כלשון החוק והן אינן מזכות בשכר. ניתן לסטות מהכלל הנ"ל, במידה והעובד יוכיח כי התקיימו בעניינו נסיבות מצדיקות, כגון אלה:

א. העובד מחויב בנסיעות מרובות לחו"ל.

ב. ההיקף היחסי של שעות הטיסה אינו זניח.

משרדינו בעל ניסיון של שנים ובקי ברזי חוק דיני עבודה. הינך מוזמן לשיחת התייעצות ללא התחייבות עם עורך דין מומחה לדיני עבודה בעכו ובמשרדינו בכל רחבי הארץ.