עורך דין דיני עבודה בירושלים

 

המקור לדמי הבראה

גם אם תנצל את כול החופשה לא תמצא חוק המעגן את זכות העובד לדמי הבראה. במקור, לפני שנים רבות אולצו עובדים לצאת להבראה, חופשה על מנת לנוח ולחדש כוחות ועל כן זכות זו נקראה חופשת הבראה, העובדים לא יכלו להמיר את ההבראה בכסף ואף יתרה מכך הם לא יכלו להחליף בית הבראה. מי שזכה להטבה זו, היו יחידי סגולה עובדי המגזר הציבורי. עם השנים החלו חריגות בגופים מסוימים אשר אפשרו לעובד לשנות בית הבראה, ובשלב מאוחר יותר להוסיף כסף ולנפוש בבית מלון. לאחר שהקלה זו פשטה לכל עבר הוחלט להמיר את חופשת ההבראה בדמי הבראה. ומאז ועד היום במשכורת חודש יולי על פי רוב מתווספים דמי ההבראה לתלוש השכר. לבדיקת זכאותך לדמי הבראה אתה מוזמן לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה בירושלים.

הזכות לקצובת הבראה

כל עובד אשר השלים שנה אחת של עבודה אצל אותו המעביד זכאי לדמי הבראה. כך קובע, הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי. ההסכם הקיבוצי הכללי לא חל על עובדים הזכאים לקצובת הבראה גבוהה יותר לפי הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי החל בענף המשק שבו הם מועסקים. חשוב לציין, הזכות לקצובת הבראה אינה מותנית בכך שהעובד ישהה בפועל בבית מלון או בבית הבראה.

מס' שנות ותק במקום העבודה מס' ימי דמי הבראה
1 5
2 – 3 6
4 – 10 7
11 – 15 8
16 – 19 9
20 שנה ויותר 10

 

נופש במקום דמי הבראה

אמת, העובד איננו מחויב לדווח על יציאתו לנופש על מנת לקבל את דמי ההבראה, אולם קיימת למעסיק האפשרות להוציא את עובדיו לנופש אורגן על חשבון דמי ההבראה. חשוב לציין כי אין מדובר בחופשה השנתית וכי על המעסיק למלא אחר שני תנאים כדי שהנופש ייבוא על חשבון דמי הבראה. האחד הודעה מראש לעובדים כי הנופש הינו על חשבון דמי ההבראה וקבלת הסכמתם לכך, אם בהודעה ואם בדרך של יציאה לנופש. התנאי השני כי הנופש אינו כולל תוכן מקצועי הקשור לעבודה. כלומר, מדובר בחופשה.

גובה דמי ההבראה

גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום, החל מיולי 2014 ואילך (374 ש"ח לפני כן).

גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 424 ש"ח ליום החל מיוני 2017 (421 ש"ח לפני כן).

פגישת הכוונה ללא התחייבות במשרדי, עורך דין מומחה לדיני עבודה בירושלים.