עורך דין דיני עבודה בחדרה

 

מסירת מסמכים למזכיר הוועדה

בבואך לוועדה, הבא עמך העתקים של כל המסמכים הרפואיים הקשורים לפגיעה הרלוונטית, חוות דעת רפואיות, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר לעבודה וכדומה. למרות שבאתר הביטוח הלאומי כתוב במפורש שאין אין צורך להביא מסמכים שכבר נמסרו בעת הטיפול בתביעה לדמי פגיעה, אני ממליץ מניסיון אישי להביא כל מסמך רלוונטי. לצערי חוויתי על בשרי מסמכים שאבדו לוועדה. אם בטופס התביעה לנכות מעבודה לא ציינת פרטי חשבון בנק, הבא מסמכים אלה למזכיר הוועדה. את המסמכים תוכל להעביר באופן עצמאי או באמצעות עורך דין מומחה לדיני עבודה בחדרה אשר יטפל בעניינך.

 

בדיקה גופנית

לפני הבדיקה תתבקש לחתום על הסכמה להיבדק על ידי רופאי הוועדה. במידה והרופאים יחליטו, בהתאם לסוג הפגיעה, אם יש צורך לבדוק אותך בדיקה גופנית. במידה והוועדה כוללת שני רופאים מומחים, לא בהכרח נדרשת בדיקה גופנית על ידי שניהם. במהלך הבדיקה יתייחסו הרופאים לבעיות ולמגבלות הרפואיות שציינת ולפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי. אתה זכאי לנוכחות מלווה מטעמך בזמן הבדיקה הגופנית לכל צורך. שים לב, הבדיקה הגופנית שמבצעת הוועדה מיועדת לאבחון ולקביעת דרגת נכות ולא לצורך טיפול רפואי.

זה השלב להסביר כי נכות שווה מגבלה, כלומר בעניין נכות פיזית מדובר במגבלה גופנית, כאב איננו מדד לנכות כפי שרבים חושבים. גם אם כואב לך מאוד אך אתה מסוגל לבצע תנועה מסוימת שהתבקשת על ידי הרופא לא תקבל אחוזי נכות.

סיכום דיון וקביעת דרגת נכות

בתום הבדיקה, ורק לאחר שתצא מחדר הוועדה, הוועדה תסכם את הדיון. הרופא יקריא למזכיר את הממצאים הרפואיים שמצא בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק, לבעיות הרפואיות שהצגת ולתוצאות הבדיקה הגופנית. על פי ממצאים אלה תיקבע דרגת הנכות. כמו כן ייקבע גם תאריך תחילת דרגת הנכות, והאם הדרגה לתקופה זמנית או לצמיתות.

הפנייה לבדיקות נוספות

אם לדעת הוועדה עליך לעבור בדיקות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, יישלח אליך מכתב בהתאם. אם מדובר בבדיקות רפואיות, תקבל הודעה על מועד ומקום הבדיקה. בשלב זה עדיין לא תיקבע לך דרגת נכות. כאשר יתקבל החומר הרפואי הנדרש, תתכנס הוועדה שנית ותיקבע את דרגת נכותך, ללא צורך בנוכחותך.

הודעה על החלטת הוועדה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה יישלחו אליך בדואר, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון.

כדאי להיפגש להכנה עם עורך דין מומחה לדיני עבודה בחדרה ללא התחייבות לפני הוועדה הרפואית.