עורך דין דיני עבודה בהרצליה

 

לטובת קביעת דרגת הנכות של נפגע בתאונת עבודה, מוזמן המבוטח התובע לבדיקה על ידי ועדה רפואית. נפגע אשר הגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית, הוועדה הרפואית תבדוק אם נותרה למבוטח נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה. בשעת הצורך תשתף הוועדה בדיוניה יועץ רפואי חיצוני או תדרוש מן המבוטח לבצע בדיקות נוספות. חשובה מאוד נוכחותו של עורך דין מומחה לדיני עבודה מהרצליה או מומחה לתחום הביטוח לאומי איתך בוועדה.

הרכב הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שניים שנקראים פוסקים רפואיים, המומחים בתחומי רפואה שונים. רופאי הוועדה אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי והם ממונים על ידי שר הרווחה לשמש פוסקים בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. אף כי עובדה זו נכונה לא פעם אנו שומעים הסגות על קביעה זו מאחר ובסופו של יום, הרופאים הנ"ל מוזמנים לעבודה ומקבלים את שכרם על ידי הביטוח הלאומי. הרכב הרופאים בוועדה הרפואית נקבע על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי, בהתאם למומחיות הרפואית הנדרשת לסוג הפגיעה של התובע. בוועדה יושב גם מזכיר/ה – עובדי הביטוח הלאומי, שתפקידם לרשום את פרוטוקול הוועדה ולדאוג לשמירה על זכויותיך. כאשר הנפגע סובל ממספר ליקויים רפואיים, הדורשים בדיקה של יותר משני רופאים, הוא מופנה להיבדק אצל יועץ רפואי, לפני או אחרי שמתקיימת הוועדה הרפואית, חוות הדעת של היועץ הרפואי מועברת לוועדה הרפואית, לצורך קביעת דרגת הנכות. העתק מחוות הדעת נשלח לנפגע.

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית?

טרם כניסת המבוטח לחדר הוועדה, יעיינו הרופאים במסמכים הרפואיים שבתיקך, לאחר מכן המזכיר יזמין אותך להיכנס לחדר הוועדה. תתבקש להציג תעודה מזהה עם תמונה בלעדיה לא תתקיים הועדה. המזכיר יציג את עצמו ואת הרופאים בשמותיהם ובתחומי מומחיותם. הרופאים והמזכיר עונדים תגי זיהוי. לידיעתך, אם אתה מכיר את אחד הרופאים בוועדה באופן אישי כרופא מטפל, או קיבלת ממנו חוות דעת, הוא לא יכול להשתתף בוועדה הרפואית שתבדוק אותך. במקרה כזה, עליך להודיע על כך למזכיר הוועדה אשר יפזר את ההרכב ותוזמן לוועדה אחרת.

הצגת הבעיות הרפואיות

לפני הבדיקה תתבקש להציג את המגבלות הרפואיות שאתה סובל מהן כתוצאה מהתאונה. אתה רשאי להגיע עם נציג מטעמך לוועדה עורך דין מומחה לדיני עבודה, מתרגם, קרוב משפחה), אשר יסיעו בעדך להציג את טענותייך. הטענות יירשמו בדוח הוועדה ותתבקש לאשר אותן בחתימתך. באפשרותך להכין מראש מסמך ובו פירוט הטענות והמגבלות הרפואיות שלך ולהגישו לוועדה. מסמך זה יצורף לדוח הוועדה.