מיהו מעביד על פי הפסיקה 2

 

בשאלת מיהו מעביד נקבעו מספר מבחנים מרכזיים על ידי בית המשפט, מבחנים אלו נקבעו בפסק דין רות. המבחנים אינם מבחנים פשוטים אף כי הם מוגדרים, אך אם אתה זקוק לעורך דין המומחה בדיני עבודה מחדרה אוכל לסייע בעדך.

 

פס"ד רות דב"ע נב/ 142-3, חסן עליאה אלהרינאת – כפר רות, פד"ע כ"ד 535

מדובר בקבוצה של עובדים מכפר הסמוך לכפר רות אשר עבדו במטעים של המושב. ההתקשרות הייתה בין כפר רות לאדם אחד, "ראיס", שהוא זה שקיבל את הכסף וחילק לעובדים. ברגע שאנשי כפר רות לא רצו עובד מסוים, פנו ל"ראיס" והעובד היה מוחלף. לאחר סיום ההתקשרות העובדים עצמם תבעו את המושב ודרשו לקבל זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורין. בית הדין הארצי לעבודה קבע את ההגדרה על פי השאלות הבאות בין מי למי נוצרו היחסים המשפטיים שעניינם מתן עבודה בתמורה לשכר, במפורש או מכללא. כיצד ראו או הגדירו הצדדים בעצמם את יחסיהם. בידי מי הכוח לפטר. מי קיבל את העובד לעבודה, משבצו, מעבירו מתפקיד לתפקיד. מי קובע את מכלול תנאי ההעסקה והשכר. מי נושא בחובת תשלום השכר. מי נותן חופשות לעובד. מה דווח לצדדים שלישיים, כגון רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי. מי מפקח על העבודה. למי הבעלות על הציוד והחומרים. האם מדובר בעיסוקו העיקרי של העובד או פרויקט צדדי. רציפות ומשך הקשר. האם יש לצד ג' עסק משלו שבו משתלב העובד. מיהו המעביד האמיתי? פס"ד כפר רות היה הבסיס לחקיקת חוק העסקה ע"י חברות כ"א (1996).

 

פס"ד תשלובת הבניה מיהו המעביד

תשלובת הבניה, בבעלות הקיבוץ הארצי הזמינה קבלן שיבצע עבורה בניית שלד בפרויקט גדול. תשלובת הבניה העבירה את הכסף מדי חודש לאותו קבלן כדי שישלם שכר לעובדיו. הקבלן נכנס לקשיים וברח מהארץ, כאשר את החודש האחרון לא שילם לעובדים למרות שקיבל את הכסף מתשלובת הבניה. העובדים תבעו בבית הדין לעבודה גם את הקבלן וגם את מזמינת העבודה, תשלובת הבניה. בית הדין לעבודה קבע שלמרות שתשלובת הבניה כבר העבירה את הכסף לקבלן, יראו בה כמעסיקה במשותף ואחראית לתשלום השכר לעובדים. תשלובת הבניה שילמה, ובעקבות זאת פשטה את הרגל. מקרה זה היה אחד הדברים שהובילו לחקיקתו של חוק העסקה ע"י חברות כ"א. במקרה זה בית המשפט הגן בצורה ברורה על העובד החלש. משתמש יכול לתבוע מקבלן, כתנאי להעסקה, ערבות לתשלום לעובדים שתוחזק עד כשנה אחרי תום ההתקשרות, כדי להבטיח שלא יהיו תקלות בנושא. היום חברות כ"א צריך להפקיד 500,000 ₪  במשרד התמ"ת, בין השאר לצורך זה. במקרה של תשלובת הבניה, למרות שהופעלו הבחינות של מקרה כפר רות, אבל המפקחים על העבודה במקרה תשלובת הבניה היו בפירוש אנשי תשלובת הבניה.

לסיכום, המבחנים הינם מבחנים קבועים והדרך היחידה בה תוכל להבטיח כי זכויותיך לא יפגעו היא הבנה טובה של המבחנים עורך דין מומחה לדיני עבודה חדרה, אשמח לעמוד לרשותך לפגישה ראשונה ללא התחייבות.