מהו חוזה עבודה אישי?

 

בשאלת מהו חוזה עבודה אישי נקבע, כי הוא חוזה ככל החוזים, אשר מטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. סוגיית חוזה העבודה איננה " נהנית " מחוק פרטני, ועל כן חוזי העבודה נבחנים בהתאם לדיני החוזים הכלליים. למעשה, מטרתו העיקרית של כול חוזה היא להגן על שני הצדדים ולמנוע חילוקי דעות עתידיות ובמידה ומתעוררות כאלה, חוזה טוב ומקצועי ייתן מענה לכל בעיה.  לכן ישנה חשיבות של ממש לניסוח חוזה העבודה על ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה במידה ואתה זקוק לעורך דין המומחה לדיני עבודה מהרצלייה אוכל לסייע בעדך.

בג"צ 239/83 מילפלדר ואח' נגד בית הדין הארצי לעבודה ואח'

מדובר על הסכם בין כבאים לעייריה, בו נקבע כי יינתנו לכבאים 25 שעות מנוחה רצופות בכל שבוע. אך בפועל ניתנו לכבאים 36 שעות מנוחה רצופות. לאחר 5 שנים בהן ניתנו 36 שעות ניסתה העירייה לצמצם את השעות לפי הכתוב בחוזה. העובדים פנו לבית דין אזורי לעבודה, שם נקבע כי לעובדים אין זכות ליהנות מאותה פריבילגיה, ולכן זכאית העירייה לקצר את שעות המנוחה. העובדים ערערו לבית הדין הארצי, שקבע שמדובר בנוהג, ולכן זכותם של העובדים ליהנות מאותו נוהג אולם גם זכותה של המעבידה להפסיק את הנוהג במתן הודעה מוקדמת. העובדים ערערו לבג"ץ, שקבע שהעובדה שנוצרה הסכמה בין המעבידה לבין העובדים כי תקופת המנוחה תהיה בת 36 שעות היא הסכמה מחייבת ממנה אי אפשר לסגת ולכן עומדת הפני המעסיק שתי אפשרויות: אחת, לפטר את כל העובדים ולשכור אותם מחדש ולשלם פיצויי פיטורין כמובן, או לבצע את השינוי בהסכמת העובדים. הרעת תנאים כמוה כפיטורין, ומהווה עילה להפסקת העבודה ומתן פיצויי פיטורין לעובד. מתי נוהג ייהפך לחלק מהחוזה זו שאלה משפטית. לא תמיד הפסיקה היא לטובת העובד, ולא תמיד בית הדין מכניס את הנוהג לחוזה ההעסקה. בית הדין בודק את ההקשר התעשייתי של הנוהג.

פס"ד הבימה נגד מרים זוהר

תיאטרון הבימה הסכים לשלם לשחקנית הוצאות רכב במשך תקופת הופעתה בהצגה מסוימת. זאת כי ההצגה הוצגה באזור ת"א, ולא תמיד בתיאטרון הבימה, והשחקנית נזקקה לרכב. כשהיו הצגות בערים אחרות ארגן התיאטרון הסעה כנהוג. התיאטרון שילם רק על נסיעות להצגה, לא לחזרות. כשהתיאטרון הפסיק לשלם, טענה השחקנית שהיא זכאית להוצאות הרכב כיוון שזה הפך לנוהג, וככזה הוא חלק מחוזה העבודה שלה. בית הדין קבע כי זכותו של המעביד לתת הטבות מסוימות בשל ההקשר הרלוונטי התעשייתי, אולם, זכותו של המעביד, להפסיק את ההטבה ברגע שאין בה צורך. עורך דין מומחה לדיני עבודה בהרצלייה ידע לטפל בכל תביעה. בית הדין תיאר את המצב כ"גזע וענפים" הטבה בגזע אין לשנות, אבל הטבה בענפים נתונה לשיקולו של המעביד. במקרה הכבאים וחופשתם, החופשה היא חלק עקרוני מתנאי העסקתו של העובד אילו היה מדובר מראש רק בתקופת החורף בה יש פחות שריפות, יתכן שהפסיקה הייתה שונה. ההבדל בין "גזע" ל"ענף" אינו נהיר. לדוגמא, עובד שקיבל טלפון נייד לצורך עבודתו בשטח, יתכן שהמעביד ייקח את הטלפון הנייד כשהעובד חוזר למשרד. לכן בית הדין בודק את מכלול תנאי ההעסקה, כדי לראות מה מעמד אותו התנאי עליו מדובר במקרה הייחודי. יש למעביד סמכות להפסיק הטבה שניתנה לעובד, ככל שההטבה ניתנה למטרה מסוימת בהקשר התעשייתי ולא כחלק מתנאי ההעסקה של העובד. בפס"ד מרים זוהר אשר קבלה אחזקת רכב לצורך עבודה מסוימת, וכשהסתיימה העבודה היא הפסיקה לקבל אחזקת רכב, זכותו של המעביד לבצע שינויים בעסק, כולל להעביר עובד מתפקיד לתפקיד, כל עוד אין הרעה משמעותית בתנאי העבודה. במקרה זוהר היא קבלה הטבה לצורך עבודה מסוימת ומשנסתיימה העבודה לא היה עוד צורך בהטבה. אלה הם בדיוק המקרים בהם אשמח לעמוד לרשותך לפגישה ראשונה ללא התחייבות.