חוק שכר מינימום לנוער

 

אנו נמצאים ממש בפתחו של החופש הגדול, ורבים מילדנו, נערים שהם בגיל המתאים מחפשים עבודה ומסביב הבלגאן חוגג. בכל שנה נעשקים ערים על ידי מעסיקים חמדנים במאמר זה אסקור מספר נתונים בסיסים אך חשובים לידיעתכם, בכדי שלא ינצלו אתכם הילדים החרוצים. היה ובכל זאת נקלעתם למצב שפגעו בזכויותיכם אל תהססו לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה בתל אביב.

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר מינימום נוער עובד ת"ט תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

  1. (א) השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל, לפי סוגי עובדים או לפי סוגי מעסיקים.

(ב)  בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שייקבע שכר מינימום בשיעורים נמוכים מהאמור בחוק זה ויכול שייקבעו בהן כללים לחישוב שכר המינימום השונים מן האמור בחוק זה, לרבות בדבר רכיבי השכר שיובאו בחשבון. כלומר שכר מינימום הוא התשלום הנמוך ביותר על פי החוק אותו רשאי מעסיק לשלם לנער המועסק על ידו. המעסיק מחויב לשלם לפחות את שכר המינימום על פי החוק, גם אם נער או נערה מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר מאשר שכר המינימום הקבוע והמעודכן. מעסיק רשאי לשלם לנער או לנערה שכר גבוה יותר. שכר מינימום לנוער מחושב על פי שכר עבודה בן 40 שעות שבועיות, או 173 שעות חודשיות, המשמעות היא ששכר מינימום לשעה יחושב לפי השכר החודשי לחלק ב- 173. שכר מינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.

טבלת שכר מינימום לנוער החל ממשכורת ינואר 2017

גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי – עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,500 ₪ 20.23 ₪
עד 17 75% 3,750 ₪ 21.68 ₪
עד 18 83% 4,150 ₪ 23.99 ₪
* חניך 60% 3,000 ₪ 17.37 ₪

 

המלצות                                    

חתמו על חוזה, הסכם עבודה המבהיר את מהות העבודה, שעות העבודה והשכר במידה והובטח לכם תגמול הגבוה יותר משכר המינימום, דאגו לקבל העתק חתום על ידי המעסיק לעצמכם.

במידה ואתם נדרשים לעבוד תקופת ניסיון או בשמה האחר השתלמות, ימי הכנה, ישיבות מקדימות או כל המצאה אחרת הקשורה להכשרה או לעבודה בפועל, הינכם זכאים לשכר המינימום כמובטח בחוק לפחות.

בצעו רישום עצמאי ביומנכם למעקב מדויק של ימי העבודה ושעות העבודה הגעה וסיום.

כמו כן בצעו רישום ומעקב על זמני הפסקות המנוחה שלכם שעת התחלה ושעת סיום.

במידת האפשר החתימו את המנהל או האחראי על הטופס, יומן בכל סוף יום עבודה, איש לא יסכים לעשות זאת בדיעבד. היה וחיפשתם עורך דין מומחה לדיני עבודה מתל אביב הנכם מוזמנים לסור למשרדנו לשיחת יעוץ ללא התחיבות.