זכויות סוציאליות לעובד

זכויות סוציאליות לעובד: דיני העבודה בישראל מעניקים לעובד מס' זכויות סוציאליות אשר מתווספות לתשלום שכר העבודה, זכויות אלו הן זכויות קוגנטיות שלא ניתן לוותר או להתנות עליהן.

במאמר להלן נפרט בנגיעות קלות אודות זכויות אלו, במקרה בו עובד לא קיבל אחת מן הזכויות שלהלן באפשרותו להגיש תביעה כנגד המעסיק בפני בית הדין האזורי לעבודה, בכפוף לדרישות החוק.

מסירת תלוש שכר

על מעסיק מוטלת חובה עפ"י חוק למסור לעובד תלוש שכר. בתלוש השכר שמקבל העובד ניתן לראות אם המעביד שילם לעובד את זכויותיו שלהלן, ואם מתבצעת צבירה עפ"י חוק של וותק עבודה, ימי חופשה וימי מחלה.

דמי מחלה

דמי מחלה משולמים לעובד רק עם הצגת אישור רפואי המאשר כי העובד חולה, ועל כן זכאי לתשלום כדלקמן: היום ראשון ללא תשלום, ביום השני והשלישי 50% משכרו של העובד, מהיום הרביעי למחלתו ואילך 100% מהשכר.

עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, ורשאי לצבור עד 90 ימים  לאורך תקופת עבודתו.

חופשה שנתית

לעובד זכות להנות מימי חופשה בתשלום, כאשר מספר ימי החופשה נצברים על פי שנות הוותק של העובד במקום עבודתו. מומלץ לנצל את ימי החופשה הואיל וימים אלו אינם ניתנים לצבירה.

דמי הבראה

דמי הבראה הזכאות לקבלת דמי הבראה נוצרת עם סיום שנת העבודה הראשונה במקום העבודה, ומספר ימי ההבראה נקבע על פי שנות הוותק של העובד במקום עבודתו.

דמי נסיעה

עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו נוסע בתחבורה ציבורית בכדי להגיע לעבודה, אלא אם המעסיק דואג להסעה לעבודה. החזר דמי נסיעות הינו לפי עלות כרטיס חופשי חודשי.

שעות נוספות

עובד זכאי לתשלום נוסף עבור שעות עבודה שמעבר לשעות המשרה המלאה שעל פי החוק.

עבור השעתיים הראשונות מגיע שכר בגובה 125%, ומהשעה השלישית ואילך מגיע שכר בגובה של 150%

הפרשות לפנסיה 

חובה על כל מעסיק לערוך ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד/ת.

ההפרשות לביטוח הפנסיוני מתבצעות משכר הבסיס ומהתוספות הקבועות, ועבור שני רכיבים: רכיב הפנסיה – אליו מפרישים הן המעביד והן העובד, ורכיב פיצויי פיטורים – אליו מפריש המעביד.

פיצויי פיטורים

זכאות לפיצויי פיטורים נוצרת כאשר העובד פוטר לאחר שעבד לפחות שנה אחת במקום עבודתו. יחד עם זאת קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לשלול את זכאותו של העובד לקבלת פיצויי פיטורים, לדוגמא: גניבה ממעסיק.