התיישנות

מהי התיישנות? התיישנות היא מגבלת זמן בה ניתן להגיש תביעה.

הגישו נגדך תביעה? ראשית בדוק האם חלה התיישנות.

במידה וכן, זכור! זוהי הטענה המשפטית הראשונה שיש להעלות במסגרת טענות סף, ואף לפני הגשת כתב הגנה, בכדי להביא לדחיית התביעה על הסף מפאת התיישנות.

חוק ההתיישנות תשי"ח 1958 קובע בסעיף 5 כי התיישנות בתביעה כספית הינה 7 שנים, ובסעיף 6 לחוק הנ"ל נקבע כי ההתיישנות נספרת מהיום שנולדה עילת התביעה.

להלן דוגמא:

משה נפגש עם דני בעיר תל אביב.

במסגרת הפגישה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה משה ילווה סך של 100,000 ₪ לדני למשך חודש, על דני היה להשיב את הכסף למשה עד ליום 15/3/2000, אלא שדני לא השיב את הכסף.

משמעות הדבר כי משה יכול לתבוע את דני על החזר כספי ההלוואה עד ליום 14/3/2007, כי עילת התביעה נולדה 7 שנים קודם לכן.

ככל ומשה יגיש את תביעתו לאחר התאריך 14/3/2007 יטען דני כי חלה התיישנות ולכן יש לדחות את התביעה על הסף, מבלי לדון בטענות כתב התביעה שטוען משה.

ישנם מס' עקרונות חשובים מאחוריי טענת ההתיישנות, הן לתובע הן לנתבע ובעיקר לביהמ"ש.

ראשית, שביהמ"ש הנכבד לא יבזבז את זמנו היקר על תביעות שהתיישנו.

שנית, אינטרס ההסתמכות של הנתבע כי התובע זנח זכויותיו, ובהתאם לכך אינו שומר מסמכים ו/או ראיות.

שלישית, כי התובע לא ישן על זכויותיו ויתבע אותם במועד.

 

יחד עם זאת, קיימים חריגים לטענת התיישנות שמאריכים את המועד.

כגון: תביעה בגין נזק מכוח פקודת הנזיקין.

במצב כזה, מועד ההתיישנות הינו 10 שנים מיום גילוי הנזק, ולא מיום שבו נולדה עילת התביעה.

 

דוגמא נוספת: תביעה במקרקעין.

אם מדובר במקרקעין מוסדרים , הרשומים בספרי הרשויות, תביעה בנוגע למקרקעין תוגש עד 25 שנה.

הגישו נגדך תביעה ומעוניין להתייעץ ? מעוניין להגיש תביעה כספית?

צור קשר לתיאום פגישה

עו"ד ניצן בצון סבן 050-2004810

שדרות פל ים 11, חיפה

כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד,

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות.