האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטוריןחלק ראשון

 

לפנינו תביעתו של מר פלוני התובע כנגד מעסיקתו לשעבר חברת "הכספת" שירותי כוח אדם שמירה וניקיון בע"מ להלן – הנתבעת, לתשלום הפרשי שכר, גמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, ופיצוי בגין פיטורים בהעדר שימוע, לתקופת עבודתו שהחל מחודש אוקטובר 2007, בסכום כולל של 550,600 ₪ הנתבעת הינה חברה למתן שירותי כוח אדם, ניקיון ושמירה, אשר התקשרה בהסכם למתן שירותי שמירה לבית האריזה מרכז קירור ואריזה גליל עליון, שבבעלות חברת מהדרין תנופורט יצוא להלן – בית האריזה ומהדרין, בהתאמה. התובע יוצג ע"י עורך דין מומחה לדיני עבודה בחיפה

התובע, כבן 40 נכון למועד הגשת התביעה, הועסק על ידי הנתבעת כשומר בבית האריזה, החל מחודש דצמבר 2004 ועד ליום 14/11/14, מועד בו פוטר לאלתר מעבודתו. אין חולק בין הצדדים, כי החל מחודש ינואר 2012 חל שינוי במתכונת העבודה של התובע בבית האריזה שלגביה אין לתובע טענות או תביעות. גדר המחלוקת בין הצדדים באשר למתכונת עבודתו של התובע נסבה על התקופה שקדמה לחודש ינואר 2012 ובהתאמה לכך תביעתו של התובע לתשלום הפרשי שכר וגמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, מתייחסת לתקופה שעד לחודש ינואר 2012 . ביום 14/10/27 הגיש התובע את התביעה שבנדון לבית הדין. במועד הגשתה כללה התביעה עתירה לתשלום הפרשי שכר וגמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית בלבד, וזאת לתקופה של 7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה, היינו החל מחודש אוקטובר 2007 ועד לחודש דצמבר 2011, כשבועיים לאחר הגשת התביעה על ידי התובע, ביום 14/11/11 ,פוטר התובע לאלתר מעבודתו תוך שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, וזאת בעקבות מציאת סמים בבקתת השמירה ששימשה את התובע, שבעקבותיה עוכב התובע לחקירה במשטרה. יצוין כי מספר חודשים לפני פיטוריו, אירעה לתובע תאונה לטענתו, במסגרת העבודה שבמהלכה נחבל ברגלו, ומאז לטענתו הוא סובל ממחושים שבעטיהם הוא מטופל במרפאת כאב ונוטל סמים קלים בהיתר רפואי, מחוץ לשעות העבודה. מעבר למחלוקת על התשלומים למיניהם ישנה מחלוקת עניינית נוספת, האם, כטענת התובע, המוכחשת על ידי הנתבעת, הסיבה להזמנת המשטרה הייתה הגשת התביעה כנגדו, והאם, כטענת התובע, הוא פוטר שלא כדין, ללא שימוע, תוך פגיעה בזכויותיו ושלילת פיצויי פיטורים ולחילופין הודעה מוקדמת שלא כדין, או שמא, כטענת הנתבעת, התובע פוטר מטעמים מוצדקים ובנסיבות השוללות את הזכאות לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת? בכפוף להכרעה בפלוגתא זו, האם התובע זכאי לפיצויי פיטורים, לחילופין הודעה מוקדמת, ולפיצוי בגין העדר שימוע ואם כן, באיזה סכום? לטענת התובע, הוא השתמש בסמים קלים לשם שיכוך כאבים בעקבות תאונת העבודה שעבר ואשר בעטיה סבל מכאבי גב, ואף זאת מחוץ לשעות העבודה, ולדבריו, הנתבעת ידעה מזה זמן שהוא משתמש בסמים קלים כאמור אך לא נקטה בכל פעולה בקשר לכך, ללמדך שלא ראתה בנסיבה זו, טעם המונע את המשך העסקתו על ידיה. לדבריו, רק לאחר שהגיש את תביעתו לבית הדין וכתוצאה מכך, "הזמינה" הנתבעת פשיטת משטרה על הבוטקה, והכול על מנת שתהיה לה עילה לפטר אותו ואף זאת ללא פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת. הואיל ולטענתו ה"גילוי" כביכול לפיו עישן סמים קלים, היה רק אמתלה לפיטוריו בשל הגשת התביעה על ידו, יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה. מנגד, לטענת הנתבעת, התובע פוטר מטעמים מוצדקים ובנסיבות השוללות את זכאותו לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. לטענתה היא לא הייתה מודעת כלל לכך שהתובע משתמש בסמים לא כל שכן שעקב בעיות רפואיות, מה גם שהתובע אף לא הציג אישור רפואי המאשר לו להשתמש בסמים למטרות שיכוך כאבים, לא בזמן אמת ואף לא במסגרת הליך זה. בכל מקרה לדבריה, טענת התובע כי לא עישן סמים במקום העבודה, אינה מתיישבת עם העובדה שאינה במחלוקת, כי בפועל נמצאו סמים בבוטקה ואף הוגש כנגד התובע כתב אישום בקשר לכך. תנאי הכרחי להצלחה בתיקים כה רציניים היא שכירת שרותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה בחיפה ללא התחייבות.