דיני עבודה , הלכה חדשה חישוב פיצויי פיטורים לעובד על בסיס שעה

 

ביום 04/06/2017 בע"ע (ארצי) 44824-03-16  י.ב. שיא משאבים בע"מ נ. ADHENOM BERH TEAMI. נקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה מספר עקרונות וחידושים בעניין חישוב פיצויי פיטורים לעובד על בסיס שעות.

שיעור הפיצויים  (תיקון מס' 2) תשכ"ה-1965 (תיקון מס' 29) תשע"ד-2014

  1. (א)  שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת אצל מעסיק, או באותו מקום עבודה, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי – חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה. לענין זה, "עובד במשכורת" – עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; "עובד-בשכר" – עובד שאינו עובד במשכורת.

(תיקון מס' 2) תשכ"ה-1965

(ב)  שר העבודה רשאי, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, להגדיל בתקנות את שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי ענפי עבודה.

 

על פי סעיף 12 הנ"ל הקובע את שיעור פיצויי הפיטורים יש להבדיל בין " עובד במשכורת " ל" עובד בשכר ". כאשר  הראשון זכאי לשכר חודש אחד כפיצויי פיטורים על כל שנת עבודה. ואילו עובד המשתכר שכר חודשי זכאי למחצית, קרי, שבועיים לכל שנת עבודה. אומנם החל מיום 1.8.1983 הותקנה תקנה להגדלת פיצויי הפיטורים גם לעובד בשכר לחודש ימים לכל שנת עבודה. פרשנות החוק מחייבת הבנה מקצועית של עורך דין מומחה לדיני עבודה מחולון.

בית הדין הארצי קבע: "כאשר השכר משולם לפי שעה, והיקף העבודה משתנה מחודש לחודש" יש לחשב את השכר האחרון לפי השכר הממוצע ב- 12 החודשים האחרונים. המשיך והוסיף "בענייננו, כאמור, מדובר בעובדת שקיבלה שכר לפי שעה, ושעות עבודתה השתנו מחודש לחודש. במקרה כזה, הדרך ההגיונית והצודקת התואמת ביותר את רוח התקנות, הינה לחשב את השכר לצורך חישוב הפיצויים, לפי השכר הממוצע של המשיבה בשנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים, ולא לפי כל תקופת העבודה, כפי שעשה בית-הדין קמא." בית הדין השכיל להשתמש בביטוי "שכר ממוצע".

בפסק הדין נקבע כי במקרה של עובד על בסיס שעות, הדרך הנכונה לחשב את שכרו האחרון היא שכרו הממוצע של העובד. כך גם לגבי עובד שעתי שהיקף עבודתו משתנה מדי חודש.

על פי תקנה 9 חישוב הממוצע של 12 החודשים שקדמו לפיטורים נראית כמתאימה למקרים בו היקף העבודה של העובד אינו משתנה אך שכרו משתנה, לדוגמה,סוכן מכירות שהעמלות הן חלק ניקר ממרכיב שכרו. מקרה נוסף, כאשר העבודה על בסיס קבלנות, כלומר מחיר יל כל הפרויקט.

מה קורה ואין בידי הצדדים את נתוני העבר?  אני מניח כי בחלוף השנים ולאחר שהמחשבים חדרו לחיינו הנתונים יהיו גלויים לנו בכל רגע נתון.

לסיכום החוקים משתנים מעת לעת וכך גם הפרשנויות, יש פרשנות מצומצמת ויש כאלה המאפשרים פרשנות רחבה יותר, על כן במידה ואתה חושב כי נגרם לך עוול ואתה זקוק לשרותי ערוך דין מומחה לדיני עבודה מחולון אתה מוזמן לפנות אליי לפגישת ייעוץ ללא התחייבות מצידך.