בית הדין לעבודה

 

בית הדין לעבודה הינו ערכאה משפטית עצמאית לכל דבר ועניין הקשור לזכויות עובדים ומעסיקים שתחום סמכותה מתוקף חוק בית הדין לעבודה משנת 1969 .

סמכות בית הדין לעבודה לעסוק במחלוקות המתגלעות בתחומי העבודה, כלומר תביעות של מימוש זכויות בין עובד ומעביד ולהפך, (אף כי רוב התביעות הן נגד מעסיקים), שביתות וסכסוכים במשק של ארגוני עובדים כמו חברת החשמל, ארגוני המורים ורשות הנמלים. הפרת הסכמים קיבוציים וסכסוכים בין עמיתים לקופות הגמל, עברות פליליות הקשורות קשר ישיר לדיני עבודה כמו פגיעה בשעות העבודה והמנוחה, זכויות סוציאליות, בטיחות בעבודה, פיצויים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

כמו כן ערעורים על החלטות של המוסד לביטוח לאומי וחוק בריאות ממלכתי.

בבית הדין לעבודה שתי ערכאות הערכאה האזורית, המקבילה לבית המשפט המחוזי, מחולקת לחמישה אזורים, בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, בית הדין האזורי לעבודה ירושלים, בית הדין האזורי לעבודה חיפה, בית הדין האזורי לעבודה נצרת ובית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

הערכאה השנייה, בית הדין הארצי לעבודה בירושלים הינה ערכאה ארצית בעלת הסמכות הגבוהה יותר, ובה ידונו ערעורים על החלטת בתי הדין האזוריים. כעקרון לא ניתן לערער על החלטת בית הדין הארצי אלא במקרים חריגים ביותר וזאת באמצעות עתירה לבג"ץ.

בבית הדין לעבודה אין מגבלת סכום לגובה התביעה.

 

היכן מגישים תביעה?

על מנת להגיש תביעה שעניינה יחסי עובד מעביד, מומלץ לשכור את שרותיו של עורך דין המתמחה בדיני עבודה ולהגישה באמצעותו למזכירות בית הדין האזורי אשר בתחום שיפוטו בוצעה העבודה או במקום בו נמצא מקום העבודה. אם עובד גר באשדוד ומקום העבודה בגוש דן עליו להגיש את התביעה בבית הדין האזורי בתל אביב. סכסוכים אחרים ידונו בבית הדין האזורי הקרוב למקום מגוריו של העובד.

כיצד להגיש תביעה?

ראשית חובת גילוי נאות, ניתן להגיש תביעה באופן עצמאי בבית הדין לעבודה ואין חובת ייצוג ע"י עורך דין. אך בנשימה אחת אומר כי אין זה מומלץ, כפי שבכל תחום יש להיעזר בשרותיו של בעל מקצוע, בודאי שבתחום דיני עבודה תחום כה מסובך וחשוב יש להיעזר בעורך דין ומהטובים ביותר.

ניתן להיעזר באגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים בהתאם לתנאים הקבועים בחוק על מנת להגיש תביעות כנגד הביטוח הלאומי שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, כגון תביעות לשכר עבודה, פיצויי פיטורין זכויות סוציאליות וכו', למעט עניינים פליליים.

תשלום אגרת תביעה

על התובע לשלם אגרה עם הגשת התביעה, בשיעור של ‏1% משווי התביעה, אך לא פחות מסכום המשתנה מעת לעת. מעבר לכך בהליך של דיון מהיר – על התובע לשלם מחצית מסכום האגרה הנ"ל. ישנן סוגי תביעות הפטורות מתשלום אגרה כגון: תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, תביעות לשכר עבודה לחוק הגנת השכר, תביעות נגד שירות התעסוקה, תיקים פליליים וכדומה. בית הדין לעבודה מוסמך לפטור תשלום אגרה אם התובע הוא מעוט יכולת".