בג"ץ אישר, התיישנות על תביעתו של נכה את הביטוח הלאומי לאחר 12 חודשים

 

כולנו יודעים, או חושבים שאנו יודעים כי חוק ההתיישנות הוא 7 שנים, נכון אך לא בכל המקרים. הנה דוגמא מדוע חשוב להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום דיני עבודה מחיפה. כך גם למד על בשרו צ' לאחר שנפסק נגדו על ידי שופטי בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בערכאה הראשונה, כך גם נקבע בערעור לבית הדין הארצי לעבודה, שם ישבו 3 שופטים מקצועיים יגאל פליטמן, ורדה וירט-ליבנה ואילן איטח ושני נציגי ציבור. בג"ץ קבע כי שתי הערכאות הקודמות צדקו בהחלטתן.

תיק בג"ץ  5005/15 בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפנינו עתירה במסגרתה התבקש בית משפט זה, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לבטל את פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ושל בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, אשר דחו על הסף את תביעתו של העותר נגד המוסד לביטוח הלאומי להלן המשיבה וכן להורות לבית הדין האזורי לעבודה לדון בתביעתו של העותר, לגופה. ב- 27.12.2009, פנה העותר למשיבה בתביעה לתשלום דמי פגיעה והכרה בפגיעה בעבודה, בעקבות אירוע לב שחווה. ב 7.3.2010 דחתה המשיבה את התביעה, וקבעה כי אין מדובר בתאונת עבודה. המכתב נשלח לעותר בדואר רשום. במקביל, נשלח לעותר מכתב נוסף מאותו המועד, שבו הוא הועמד על זכאותו לסיוע משפטי. לטענת העותר הוא לא קיבל את מכתב הדחייה אלא רק את ההפניה לסיוע משפטי, וזאת לאחר כשלוש שנים ממועד שליחת המכתב. בסמוך למועד קבלת מכתב ההפניה לסיוע משפטי, לאחר שנעזר בשכנו שהסביר לו את תוכן המכתב, פנה העותר למשיבה לברר מה עלה בגורל תביעתו. משהבין כי תביעתו נדחתה, הגיש העותר תובענה נגד המשיבה, וזאת ביום 24.4.2013. המשיבה הגישה כתב הגנה ובקשה לסלק התובענה על הסף, מחמת התיישנות. זאת, משום שחלפו למעלה מ-12 חודשים ממועד שליחת מכתב הדחייה לעותר.

בית הדין האזורי לעבודה חיפה

פסק הדין, מקבל את דברי המשיבה, לפיהם היא אינה נוהגת לשמור אישורי מסירה לתקופה של שלוש שנים, ואין ביכולתה להוכיח את מועד מסירת מכתב לעותר. לאור האמור, קיבל בית הדין את בקשת המשיבה, והורה על דחיית התובענה של העותר על הסף, מחמת התיישנות. העותר ערער על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה. בפסק דין מנומק ומפורט, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי אין מקום להתערב בקביעתו העובדתית של בית הדין האזורי, לפיה מכתב הדחייה נמסר לעותר בסמוך לאחר שליחתו על ידי המשיבה, וכי יש לדחות את גרסתו של העותר בעניין זה. בית הדין הארצי לעבודה הוסיף וקבע, כי אם העותר לא קיבל את מכתב הדחייה, כטענתו, "הרי שהיה עליו לשקוד באופן סביר לברר מה עלה בגורל בקשתו", אלא שהעותר בחר לשבת "באפס מעשה". בנסיבות אלו, אין מקום לדון בתביעתו נגד המשיבה. בית הדין הארצי בחן ביסודיות ובקפידה את ערעורו של העותר. ונתן דעתו לגרסתו של העותר, אך חזר ואישר את ממצאי העובדה שנקבעו על ידי הערכאה המבררת, לפיהם העותר קיבל את מכתב הדחייה מטעם המשיבה, תוך פרק זמן סביר ממועד שליחתו, ולכן היה עליו להגיש את התובענה עד ליום 1.4.2011, ולא כשנתיים מאוחר יותר. אף שהעותר מבקש לשוות לעתירתו צביון עקרוני, הרי שבסופו של עניין, בירור הטענות שבעתירתו מחייב התערבות בקביעות העובדתיות שנעשו על ידי בית הדין האזורי לעבודה, ואשר אושרו בבית הדין הארצי, ואלו אינן מגלות טעות משפטית מהותית או טעם אחר להתערבותנו בפסקי הדין.

בג"ץ קבע כי לאור האמור, העתירה נדחית על הסף.

זוהי עוד דוגמה המוכיחה לכם ולנו עד כמה חשוב לשכור את שרותיו של עורך דין מומחה לדיני עבודה מחיפה, במידה והינך מעוניין בפגישת יעוץ ללא התחייבות, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר.