איסור הטרדה מינית במקום עבודה

למעסיק אסור להטריד מינית את העובד/ת, ואסור לו לנצל את כוחו וסמכותו בכדי להטריד מינית את העובדת!

כמו כן, לעובדים במקום עבודה אסור להטריד מינית עובדים אחרים, ועל מעסיק מוטלת האחריות למנוע זאת.

עובדת המוטרדת מינית עליה לדווח לממונים או להגיש תביעה במשרד הכלכלה או לפנות למשרדנו המתמחה בדיני עבודה לצורך הגשת תביעה אזרחית לרבות תלונה ופתיחת הליך פלילי כנגד המטריד.

הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות מילים פוגעניות, סחיטה באיומים, מעשים מגונים ללא הסכמת העובדת, הצעות חוזרות מצד המעסיק בעלות אופי מיני, אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני, התנכלות הקשורה בהטרדה מינית וניצול יחסי מרות מצד המעסיק אך אם מדובר בחיזור לגיטימי, אשר אינו חוצה קווים אדומים אז אין מדובר במקרה של הטרדה מינית

מעסיק שנודע לו על עובד שמטריד מינית עובדת עליו לטפל בכך מיידית, תוך שמירת פרטיות העובדים והמקרה הנטען, ללא כל דיחוי.

על המעסיק לזמן את הצדדים לרבות העדים להטרדה למשרדו, על מנת לברר את הנושא ומתן טיפול נכון וראוי בהתאם לנסיבות ולאחר עריכת בדיקה מצד המעסיק.

לקבלת הסבר מפורט אודות ההליך הנכון והראוי לטיפול ע"י מעסיק במקרה של תלונה בגין הטרדה מינית, צור קשר עם משרדנו המתמחה בדיני עבודה 050-2004810.

בנוסף, על מעסיק לנקוט באמצעים קודמים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. כך לדוגמא: עליו לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט לעין שכל העובדים רואים את התקנון, על התקנון צריך להיות את שם האחראי שאליו פונים במקרה של הטרדה מינית.

(מומלץ לתלות את התקנון בלוח מודעות או במטבח- חשוב שיהיה מקום מרכזי לשם מגיעים כל העובדים במשך יום העבודה)

משרדנו מסייע בידי עובדים הנפגעים מינית במקום העבודה ואף מפנה לגופים המעניקים תמיכה וליווי לנפגעים.

לייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות ע"י עו"ד מומחה לדיני עבודה צור קשר ותאם פגישה

עו"ד ניצן בצון סבן 050-2004810

כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד,

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות.